Meman Shawara!

Muna fatan kun samu wannan app na Duniyar Computer kamar yadda kuke tsammani. Shin kuna da wata shawara ku bamu?